Gołębie w naszym otoczeniu

Gołąb skalny lub inaczej tzw. „gołąb miejski” jest potomkiem udomowionych gołębi pocztowych. Liczebność gołębi stopniowo narastała i aktualnie są one gatunkiem zdecydowanie dominującym w przestrzeni miejskiej. Stało się tak głównie z powodu:

 • • łatwej dostępności pokarmu
 • • łatwego dostępu do pitnej wody
 • • ogromnego wyboru wygodnych miejsc, w których mogą założyć gniazda

Podstawowe fakty na temat gołębi

 • • ich długość życia wynosi od 3 do 4 lat w przypadku ptaków żyjących dziko i nawet do 16 lat w przypadku hodowli
 • • gołębie są monogamiczne, pojedyncza para może mieć 3 do 4 wylęgów rocznie - 1 do 2 jajek każdy
 • • jajka mają kolor biały, pisklęta wylęgają się po około 18 dniach od ich złożenia
 • • młode gołębie opuszczają swoje gniazdo w ciągu 35 dni
 • • gołębie nie są ptakami migrującymi - zwykle na zawsze pozostają blisko miejsca ich urodzenia (którym może być nasz dom)

Wygląd gołębia skalnego

 • • niebieskoszary z białym zadem
 • • ma lekko opalizujące pióra na głowie i szyi
 • • ma 2 szerokie czarne pasy biegnące przez każde skrzydło
 • • ma szeroki ciemny pas na końcówce ogona
 • • upierzenie gołębia może też być w kolorach: białym, brązowym albo szarym