Problemy i zagrożenia związane z obecnością gołębi

Obecność gołębi może powodować wiele problemów. Najważniejsze spośród nich, to:

 • • przenoszenie kleszczy, przyciąganie insektów i szczurów
 • • ogólnie niszczący wpływ na budynki i zabytki z powodu obecności w odchodach gołębi silnie kwaśnych składników
 • • uszkadzanie budynków przez gołębie gniazdujące w przestrzeniach pod dachami
 • • doprowadzanie do skażenia żywności w magazynach i zakładach zajmujących się produkcją lub przetwórstwem żywności
 • • zatykanie i uszkadzanie rynien i rur spustowych poprzez blokować odprowadzania wody deszczowej, uszkadzanie dachów i innych miejsc w budynkach, tworząc potencjalne ryzyko pożaru
 • • zanieczyszczanie i uszkadzanie klimatyzatorów i innych urządzeń zainstalowanych bezpośrednio na dachach lub zewnętrznych ścianach budynków
 • • bezpośrednie zanieczyszczanie odchodami gołębi obiektów przemysłowych, handlowych i gospodarstw domowych powodując zagrożenia natury sanitarnej
 • • narastające ryzyko wystąpienia chorób i przenoszenie pasożytów między ptakami występującymi dziko, hodowlanymi oraz innymi zwierzętami
 • • zwiększone koszty odpowiedzialności cywilnej za szkody będące pośrednim skutkiem obecności odchodów gołębi i ich odchodów

Kiedy możemy mówić, że mamy problem z gołębiami na naszym budynku?        

Jako właściciele lub administratorzy nieruchomości często nie zdajemy sobie sprawy, że wiele problemów występujących na naszym budynku jest spowodowanych właśnie przez gołębie lub inne ptaki. Oto co powinno zwrócić naszą szczególną uwagę:

 • • kiedy 1 lub 2 gołębie regularnie odwiedzają nasze podwórko lub balkon
 • • gdy stwierdzimy nagromadzenie większych ilości ptasich odchodów na samym budynku lub w jego pobliżu

Jeżeli stwierdzimy na naszym budynku te lub inne problemy powiązane z gołębiami, powinnyśmy względnie szybko podjąć działania mające na celu zapobiec ich dalszej aktywności gniazdowaniu. Jeżeli jednak zlekceważymy to i nie podejmiemy żadnych działań, wtedy problemy mogą się nasilić i spowodować znacznie większe koszty, które prędzej czy później będziemy zmuszeni ponieść. W większości przypadków, jeżeli podejmiemy zawczasu odpowiednie działania, nasza nieruchomość zostanie na dłużej zabezpieczona przed dalszymi negatywnymi skutkami obecności ptaków.

 Ograniczenie dostępu do pokarmu

Jednym z prostych sposobów zapobiegnięciu pojawienia się poważniejszym problemów związanych z obecnością i aktywnością gołębi jest usunięcie źródeł pożywienia i wody:

 • • zabezpieczenie i osłonięcie wystawionych na zewnątrz misek z pokarmem dla psów i kotów
 • • zlikwidowanie lub przykrycie oczek wodnych
 • • przeniesienie na większą odległość od budynku karmników dla ptaków
 • • zapewnienie dokładnego zamknięcia pojemników na śmieci, szczególnie tych na odpadki żywnościowe

Uniemożliwienie budowy gniazd

Gniazda gołębi są zwykle bardzo proste i często składają się zaledwie z kilku sztywnych gałązek przyniesionych przez ptaki. Jednak sklejone ich odchodami z czasem mogą utworzyć sporych rozmiarów bryłę, która jest w stanie zatkać rurę spustową. Spływająca poza nią woda deszczowa, często bardzo zabrudzona resztkami liści i guanem gołębi dokona dalszych uszkodzeń na budynku. Oczywiście możemy temu zapobiec. Wystarczy poszukać gniazd lub ich pozostałości wzdłuż parapetów, gzymsów, pasów podrynnowych i innych wystających części budynku, na górze i z tyłu urządzeń klimatyzacyjnych oraz we wszystkich podobnych miejscach. Gołębie są bardzo uparte i zlikwidowanie ich już istniejących gniazd (oczywiście poza sezonem lęgowym) powinno być połączone z zapobieganiem budowy kolejnych – w tych samych miejscach lub w ich pobliżu.

Zabezpieczanie i odstraszanie

Bardzo ważne jest bezpośrednie zapobieganie dostępu gołębiom do miejsc umożliwiających zbudowanie im gniazda, przez trwałe pozamykanie różnych niepotrzebnych otworów powstałych w różnych okolicznościach - typu otwarty okap, przerwany remont dachu itp. To czasem może okazać się bardzo proste – niejednokrotnie wystarczy zamknięcie okna lub uszczelnienie pęknięcia w zewnętrznej ścianie budynku. Warto pomyśleć też o sprawdzonym rozwiązaniu oferowanym i stosowanym przez profesjonalistów – kolce lub spirale, względnie system linek naciągniętych na prętach prowadzących. Dobór odpowiedniej metody powinniśmy przeprowadzić bardzo starannie, z uwzględnieniem wszystkich czynników, które wcześniej przyciągnęły gołębie na nasz budynek. Można to zrobić samodzielnie, jednak w bardziej złożonej sytuacji zachęcamy do skorzystania z usług profesjonalnej firmy. Na pewno pieniądze wydane na zabezpieczenie budynku będą mniejsze, niż na późniejsze malowanie czy remont całej elewacji.

Inne metody odstraszania ptaków z budynku

 • urządzenia elektroniczne odstraszające gołębie – będą to generatory odgłosów ptaków drapieżnych, generatory ultradźwięków lub kombinacja jednych i drugich działających naprzemiennie względnie jednocześnie
 • • zastosowanie BIRD-FREE w postaci tacek z żelem odstraszającym ptaki

Pamiętajmy

 • • obecność gołębi może wiązać się pojawieniem się wielu różnych problemów, pozornie niezwiązanych z nimi
 • • wielu właścicieli i zarządców nieruchomości nie zawsze ma świadomość faktu, że źródło problemów na ich budynku jakikolwiek związek z obecnością gołębi