9 września 2017

PTAKI MIEJSKIE

Ptaki są nieodłącznym elementem naszego ekosystemu. Większość ludzi bardzo lubi te sympatyczne stworzenia, które zamieszkują zarówno pola i lasy, jak też tereny miejskie. Jednak warto wiedzieć, że obecność ptaków (głównie gołębi) blisko ludzi niesie ze sobą pewne bardzo negatywne konsekwencje.

Szukając nowych źródeł pożywienia często uszkadzają różne produkty żywnościowe w sklepach i magazynach. Jednak najpoważniejszym problemem związanym z obecnością ptaków są ich odchody, które razem z luźnymi piórami stanowią świetną wylęgarnie dla owadów, roztoczy, grzybów i bakterii. Większość z nich stanowi spory problem dla ludzi i zwierząt domowych, mogą też stać się źródłem wielu groźnych chorób – bezpośrednio np. poprzez  ukąszenia, ale też pośrednio – poprzez skażenie żywności przeznaczonej do spożycia.

Fragmenty porzuconych lub uszkodzonych ptasich gniazd oraz nagromadzone odchody niejednokrotnie powodują zatykanie studzienek i kanałów burzowych, także rynien i rur spustowych. Nikomu nie trzeba chyba długo tłumaczyć, że odchody ptaków szpecą budynki i przyczyniają się do ich przyspieszonej degradacji, co negatywnie wpływa na prestiż ich właścicieli i zarządców. Gołębie w pobliżu miejsc swego przebywania intensywnie brudzą powierzchnię chodników i podwórek, co niejednokrotnie powoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych osób do ich częstszego sprzątania.